• مدارك و رتبه ها • تقدیرنامه برای احداث سيلوهاي شش گانه ترکمنستان توسط شرکت توسعه سيلوها


  تعيين صلاحيت فني توسط شرکت مهندسي و توسعه نفت

  گواهي صلاحيت و رتبه بندي


  گواهی
  مشاور منتخب بانک صنعت و معدن


  تعیین
  صلاحيت و رتبه بندي شرکت رعدان از طرف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور


  گواهي حسن انجام کار توسط شرکت مرجان کار


  گواهی
  عضويت در بانک توسعه اسلامي

  سيلوهاي ترکمنستان
  صلاحيت فني
  بانک صنعت و معدن
  سازمان مديريت
  گواهي حسن انجام کار
  بانک توسعه اسلامي

  English / Persian 
   
  html> New Page 2