• پروژه هاي خاتمه يافته

 •  

  پروژه‌هاي خاتمه يافته:

   

  صنايع غذايي

  مديريت طرح

  نفت و گاز و پتروشيمي

  صنايع كاني غير فلزي

  صنايع نساجي و چرم

  صنايع فلزي

  سازه و معماري

  تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

  مطالعات منطقه‌اي 


   

  صنایع غذایی
  نفت و گاز
  کانی و غیرفلزی
  نساجی و چرم
  صنایع فلزی
  سازه و معماری
  مکانیکی و الکترونیکی

  English / Persian