• مشارکت
  •  

     

    چنانچه علاقه مند به مشارکت با اين شرکت براي انجام پروژه هاي داخلي و خارجي هستيد ، لطفا اطلاعات ذيل را به همراه رزومه خود به اين شرکت ارسال فرماييد :

  • نام شرکت

  • نوع فعاليت

  • درجه بندي و رتبه هاي اخذ شده

  • پروژه مورد نظر

  • English / Persian