• پروژه هاي خاتمه يافته

 •  

  پروژه‌هاي خاتمه يافته < صنايع كاني و غير فلزي

   

  رديف

  نام پروژه

  كارفرما

  خدمات مهندسي رعدان

  تاريخ

  F

  B

  D

  S

  E

  R

  M

  EPC

  1

  كوره قائم گچ با بسترسيالي

  ماشين سازي منگان

   

   

   

   

  T

   

   

   

  1364/11

  2

  بازرسي تجهيزات صنعتي كارخانه نورد

  نورد كاويان

   

   

   

  T

   

   

   

   

  1366/06

  3

  طراحي كارخانه الياف نسوز (آزبست) نهبندان

  بانك سپه

   

  T/c

   

   

   

   

   

   

  1372/08

  4

  طراحي كارخانه آجر ماشيني گرگان

  بانك سپه

   

  T/c

  T/c

  T/c

   

   

   

   

  1373/12

  5

  طراحي كارخانه سيمان 2300 تني بيجار كردستان

  شركت احداث صنعت

   

  T

  T

  T

  T

   

  T

   

  1374/12

  6

  كارخانه سيمان 1500 تني شهركرد

  بنياد مستضعفان (شركت نصير بنياد)

   

  T

  T

   

   

   

   

   

  1379/12

  7

  تهيه پيشنهاد اوليه طرح كارخانه سيمان 4000 تني خارج كشور

  مجتمع صنعتي حديد

  T

   

   

   

   

   

   

   

  1380/11

  8

  طراحي مجتمع خردايش و صادرات سنگ آهك

  شركت ساروج بوشهر

  T

  T

  T

   

  T

   

   

   

  1380/05

  9

  همكاري در طراحي كارخانه سيمان 3000 تني شهركرد

  شركت مديريت احداث

   

  T

   

   

   

   

   

   

  1380/06

  10

  خدمات مهندسي طرح EPC

  كارخانه فرآوري نفلين سينيت كليبر

   

   

  T

  T

  T

   

   

   

  1382/08

  11

  خدمات مهندسي صنعتي در طرح سيمان 5500 تن ساروج بوشهر

  شركت بين المللي ساروج بوشهر

  T/c

  T

  T/c

   

   

   

   

   

  1382/12

  12

  طراحي صنعتي كارخانه 3 هزار تني سيمان بوشهر

  شركت احداث صنعت

   

  T

  T

  T

  T

   

   

   

  1382/12

  13

  كارخانه توليد لوازم الكترونيكي

  بنياد شهيد

  T/c

   

   

   

   

   

   

   

  1364/09

  14

  کارخانه سيمان ممتازان كرمان3400   تن در روز

  سيمان ممتازان

   

  T

  T

  T

  T

   

  T/c

   

  1386/07

  15

  طرح افزايش ظرفيت كارخانه سيمان كردستان  900  تن در روز

  سيمان كردستان

   

  T

  T

  T

  T

   

  T/c

   

  1386/03

  16

  طراحي صنعتي كارخانه سيمان دليجان

  شركت عمران انارك

   

  T

  T

  T

  T

   

  T

   

  06/1386

  17

  مدير طرح كارخانه 3400 تني سيمان خمسه

  شركت سيمان خمسه

   

   

   

   

   

   

  T

   

  12/1388

  18

  طراحي صنعتي كارخانه 3500 تني سيمان زاوه تربت

  شركت سيمان زاوه تربت

   

  T

  T

  T

  T

   

  T

   

   

  19

  مطالعات طرح افزايش ظرفيت كارخانه 2750تني سيمان بهبهان

  شركت سيمان بهبهان

   

   

   

   

  T

   

   

   

   

  20

  مطالعات اوليه و مكان يابي كارخانه 3300 تني سيمان المشرق و المغرب

  شركت المشرق و المغرب

  T

  T

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  F : Feasibility Studies

  B : Basic Design

  D : Detailed Design

  S : Supervisory Services

  E : Equipment Design

  R : Regional Studies

  T : Technological Engineering Services

  EPC : Engineering, Procurement, Construction

  M : Management Systems/Project Management

  C : Civil Engineering Services

  Contracts (MC)/ Project Control

   

   

  صنایع غذایی
  نفت و گاز
  کانی و غیرفلزی
  نساجی و چرم
  صنایع فلزی
  سازه و معماری
  مکانیکی و الکترونیکی

  English / Persian