• پروژه هاي خاتمه يافته
 •  

  پروژه‌هاي خاتمه يافته < تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

   

  رديف

  نام پروژه

  كارفرما

  خدمات مهندسي رعدان

  تاريخ

  F

  B

  D

  S

  E

  R

  M

  EPC

  1

  تأسيسات و برق بيمارستان يكصد تختي عفوني

  دانشگاه مشهد

   

  C

  C

   

   

   

   

   

  1364/12

  2

  تجهيزات آزمايشگاه دانشكده مهندسي

  دانشگاه زاهدان

   

  T

  T

  T

   

   

   

   

  1364/12

  3

  تأسيسات اداري- تجاري وليعصر

  شركت خانه گستر

   

  C

  C

   

   

   

   

   

  1365/01

  4

  آرشيو فني كارخانه توليدي لوازم تهويه مطبوع

  شركت تهويه

   

   

   

   

   

   

  T

   

  1365/05

  5

  تأسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان شعبه مركزي شيراز

  بانك تجارت

   

  C

  C

   

   

   

   

   

  1365/07

  6

  تأسيسات مكانيكي و برقي شهرك مسكوني حومه شاهرود

  مسكن و شهرسازي

   

  C

  C

   

   

   

   

   

  1365/09

  7

  سيستم حرارت مركزي كارخانه آذرآب

  آذرآب

   

  C

  C

   

   

   

   

   

  1366/05

  8

  تأسيسات پمپخانه زهكشي دشت آزادگان

  وزارت كشاورزي

   

  C

  C

   

   

   

   

   

  1366/09

  9

  تأسيسات مكانيكي و برقي مجتمع تعميراتي ماشين آلات راهسازي

  وزارت راه

   

   

  C

   

   

   

   

   

  1367/03

  10

  تأسيسات و برق انبارهاي 20 هزار تني گندم

  سازمان غله

   

  C

  C

   

   

   

   

   

  1367/04

  11

  طرح آبياري اراضي درياچه سد ارس

  استانداري آذربايجان

   

  C

  C

   

   

   

   

   

  1367/05

  12

  تأسيسات و برق و ساختمان مجتمع سردخانه و برش و بسته بندي سازمان گوشت

  -

   

   

  C

  C

   

   

   

   

  1367/06

  13

  تأسيسات و تجهيزات دانشكده دامپزشكي

  دانشگاه تهران

   

  T/c

  T/c

   

   

   

   

   

  1367/06

  14

  تأسيسات و تجهيزات فرودگاه بين المللي تهران

  سازمان هواپيمايي كشوري

   

  T/c

  T/c

   

   

   

   

   

  1370/03

  15

  طراحي سيستمهاي برق و كنترل سيمان هرمزگان

  شركت احداث صنعت

   

  T

  T

   

   

   

   

   

  1375/08

  16

  تأسيسات مجتمع مسكوني افسون تهران

  خصوصي

   

  C

  C

   

   

   

   

   

  1376/06

  17

  ارزيابي خريد تجهيزات فروگاه بين المللي تهران

  بنياد مستضعفان

  T

   

   

   

   

   

   

   

  1377/04

  18

  تأسيسات ساختمان تجاري اداري ساري

  خصوصي

   

  C

  C

   

   

   

   

   

  1377/08

  19

  ارزيابي مناقصه تجهيزات برق و كنترل كارخانه سيمان داراب

  شركت احداث صنعت

  T

   

   

   

   

   

   

   

  1378/02

  20

  همكاري در طرح تأسيسات مجلس شوراي جديد

  وزارت مسكن و شهرسازي

   

  C

   

   

   

   

   

   

  1378/08

  21

  طراحي تأسيسات و برق و سازه خط توليد ورق رنگي و گالوانيزه

  ايريتك

   

  C

  C

   

   

   

   

   

  1380/08

  22

  طرح توسعه كارخانه سيمان تهران

  بنياد مستضعفان

  T

   

   

   

   

   

   

   

  1380/08

  23

  تهيه پيشنهاد EPC ساختمان و تأسيسات بندر پتروشيمي

  قرارگاه خاتم الانبياء (ص)

   

  C

   

   

   

   

   

   

  1380/09

  24

  طراحي تاسيسات توسعه كارخانه گالوانيزه كاشان

  شركت ايريتك

   

   

  C

   

   

   

   

   

  1381/02

  25

  تكميل طراحي و نظارت تاسيسات مكانيك و الكتريكي و تجهيزات پزشكي بيمارستان لاله

  گروه پزشكي لاله

   

   

  T/c

  T/c

   

   

   

   

  1384/02

  26

  طراحي پست فشار قوي صنايع نفتي در جزيره خارك

  -

   

  C

  C

   

   

   

   

   

  1383/0

   

  F : Feasibility Studies

  B : Basic Design

  D : Detailed Design

  S : Supervisory Services

  E : Equipment Design

  R : Regional Studies

  T : Technological Engineering Services

  EPC : Engineering, Procurement, Construction

  M : Management Systems/Project Management

  C : Civil Engineering Services

  Contracts (MC)/ Project Control

   


  صنایع غذایی
  نفت و گاز
  کانی و غیرفلزی
  نساجی و چرم
  صنایع فلزی
  سازه و معماری
  مکانیکی و الکترونیکی

  English / Persian