• پروژه هاي خاتمه يافته

 •  

   

  پروژه‌هاي خاتمه يافته < صنايع نساجي و چرم

  رديف

  نام پروژه

  كارفرما

  خدمات مهندسي رعدان

  تاريخ

  F

  B

  D

  S

  E

  R

  M

  EPC

  1

  كارخانه چرم ويان همدان

  سازمان صنايع ملي

   

  T/c

  T/c

  C

   

   

   

   

  1368/03

  2

  كارخانه چرم نوبر

  شركت نوبر چرم

   

  T/c

  T/c

  C

   

   

   

   

  1371/05

  3

  كارخانه چرم مفيد

  شركت چرم مفيد

   

  T/c

  T/c

  C

   

   

   

   

  1371/05

  4

  كارخانه چرم توحيد

  شركت چرم توحيد

   

  T/c

  T/c

  C

   

   

   

   

  1371/05

  5

  كارخانه چرم تميز

  شركت صادراتي تميز

   

  T/c

  T/c

  C

   

   

   

   

  1371/05

  6

  كارخانه چرم حقيقت

  شركت چرم حقيقت

   

  T/c

  T/c

  C

   

   

   

   

  1371/05

  7

  كارخانه سپيد چرم

  شركت سپيد چرم

   

  T/c

  T/c

  C

   

   

   

   

  1371/05

  8

  ارزيابي كارخانه اسفنج شيروان

  سازمان صنايع ملي

   

   

   

   

   

  T

   

   

  1371/06

  9

  طراحي كارخانه چرم زوك

  بانك ملي

   

  T/c

  T/c

   

   

   

   

   

  1377/12

  10

  نظارت بر عملكرد عمليات بانكي كارخانه ريسندگي و بافندگي زابل

  -

   

   

   

   

   

   

   

   

  1382/12

  F : Feasibility Studies

  B : Basic Design

  D : Detailed Design

  S : Supervisory Services

  E : Equipment Design

  R : Regional Studies

  T : Technological Engineering Services

  EPC : Engineering, Procurement, Construction

  M : Management Systems/Project Management

  C : Civil Engineering Services

  Contracts (MC)/ Project Control

   

   

   

   

   

   

  صنایع غذایی
  نفت و گاز
  کانی و غیرفلزی
  نساجی و چرم
  صنایع فلزی
  سازه و معماری
  مکانیکی و الکترونیکی

  English / Persian