•  

             معرفي طرحهاي انجام شده و در دست انجام پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي

   

            رديف

   

           

       نـــــام پروژه- كـــــارفرما

   

  خدمــات مهندسي رعــــدان

   

      تاريخ    ‌‌‌آغاز

   

   

  F

  B

  D

  S

  E

  R

  M

  EPC

  1

  كنترل طرح اسكلت فلزي واحد پليمرهاي مهندسي- شركت مهندسي ناموران

   

   

  C

   

   

   

   

   

  08/80

  2

  تهيه پيشنهاد EPC ساختمان و تأسيسات بندر پتروشيمي- قرارگاه خاتم الانبياء (ص)

   

  C

   

   

   

   

   

   

  09/80

  3

  همكاري در انتخاب سايت پالايشگاه گاز بيدبلند- 2-  شركت مهندسي پرآور

  C

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10/80

  4

  كارخانه فرآوري منيزيت از پساب پتروشيمي

  شركت فرآوري شورابه هاي خور

  TC

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10/80

  5

  طرحهاي توليد صنايع پائين دستي پتروشيمي

  TC

   

   

   

   

   

   

   

  10/83

  6

  توليد SPS

  TC

   

   

   

   

   

   

   

  10/83

  7

  توليد PIB

  TC

   

   

   

   

   

   

   

  10/83

  8

  توليد هاردنراپوكسي

  TC

   

   

   

   

   

   

   

  10/83

  9

  توليد مواد افزودنيهاي روغن

  TC

   

   

   

   

   

   

   

  10/83

  10

  توليد انيدريد مالئيك

  TC

   

   

   

   

   

   

   

  2/88

  11

  توليد اتيلن گلايكول و DMT به روش بازيافت پت

  TC

   

   

   

   

   

   

   

  09/90

  12

  پايلوت توليد الياف نانو 10% (پلي استر يا پلي آميد)

  TC

   

   

   

   

   

   

   

  09/90

  13

  واحد فرآوري نفت خام و ميعانات گازي و تصفيه روغن مصرف شده

  T

   

   

   

   

   

   

   

  1/3/91

    

  B : Basic Design

  D : Detailed Design

  S : Supervisory Services

  E : Equipment Design

  R : Regional Studies

  T : Technological Engineering Services

  EPC : Engineering, Procurement, Construction

  M : Management Systems/Project Management

  C : Civil Engineering Services

  Contracts (MC)/ Project Control

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  English / Persian