مهندسين مشاور صنعتي رعدان

شركت مهندسين مشاور صنعتي رعدان در شهريور 1364 با هدف ارائه خدمات مهندسي مشاوره اي و اجرايي به صنايع و طرحهاي عمراني كشور ايجاد گرديد. از ابتداي سال 1373 با تغيير اساسنامه ، شركت ميتواند در زمينه طراحي مهندسي و طراحي و مونتاژ (با مجوز وزارت صنايع) و كارهاي اجرايي با روش طرح و ساخت، علاوه بر كارهاي  متعارف مهندسين مشاور، فعاليت نمايد.

در ضمن از سال 81 نيز با اخذ گواهينامه تشخيص صلاحيت در رشته هاي نفت ، گاز و پتروشيمي اين شركت در پروژه هاي مربوط به اين رشته فعال گرديده است و تاكنون چندين طرح پتروشيمي و پالايشگاه را طراحي نموده است .
مشاركت

در  يك نگاه 

خدمات

 

 

 

ENGLISH SITE
 


با احراز صلاحيت از سازمان معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور (سازمان برنامه و بودجا سابقدر زمينه هاي  خدمات مهندسي مشاوره وخدمات مهندسي و اجرايي و اخـذ دو فقره موافقت اصولي از وزارت صنايع (سنگين سابق) درخصوص طراحي و ساخت سيستمهاي انتقال مواد، توان ارائه خدمات طراحي - نظارت و  مهندسي در زمينه هاي زير را دارد:

  فرآيندهاي صنعتي

  تاسيسات الكتريكي و مكانيكي

 سيستمهاي كنترل و ابزار دقيق

 معماري و سازه هاي صنعتي

 مهندسي عمران (طرحهاي صنعتي و عمراني)

 سيستمهاي مديريت و بهبود كيفيت

 امكان پذيري طرحها (بررسي فني و اقتصادي)

 تهيه طرحهاي جامع و مطالعات منطقه اي

 كنترل پروژه

 طراحي و ساخت ماشين آلات و تجهيزات صنعتي