مهندسين مشاور صنعتي رعدان

پروژه هاي خاتمه يافته


پروژه هاي خاتمه يافته از سال 83


براي اطلاع از جزئيات طرح هاي ذكر شده و دسترسي به كل پروژه ها به رزومه شركت در اينجا رجوع فرماييد .

براي مشاهده پروژه هاي مهم شركت مهندسي مشاور صنعتي رعدان اينجا را  كليك كنيد . 

 

 نـــــام پروژه- كـــــارفرما

 

خدمــات مهندسي رعــــدان

 

تــاريخ انجــام

F

B

D

S

E

R

M

EPC

طراحي پست فشار قوي صنايع نفتي در جزيره خارك

 

 

C

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/83

طراحي پايه و تهيه اسناد و برگزاري مناقصه EPC براي طرح صنعتي - معدني فروكرم بافت - شركت فروكرم بافت

 

 

T

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/85

طراحي كارخانه مونتاژ دستگاههاي خودپرداز (ATM ) بانكها - فراديس البرز

 

 

C

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/85

مطالعات توجيه فني و اقتصادي سيمان جنوب كيش تجارتخانه جنوب

T

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/85

طرح افزايش ظرفيت كارخانه سيمان كردستان از 2300 به 3200 تن در روز -  شركت سيمان كردستان

 

 

T

C

T

C

T

C

T

C

 

 

 

 

 

 

11/85

طرح اسكله صادراتي مواد كاني فله ـ  شركت آسياي آرام

T

 

 

T

 

 

T

 

 

T

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

09/80

طرح سيمان 3400 تني هگمتان - شركت سيمان هگمتان

T

T

T

T

T

 

 

T

C

 

 

05/81

طرح سيمان  ممتازان كرمان به ظرفيت 3400 تني -  شركت سيمان ممتازان

 

 

T

T

T

T

 

 

T

C

 

 

07/82

طرح سيمان 2000 تني ساروج اصفهان ( نظارت بر عمليات بانكي ) شركت سيمان ساروج اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

C

 

 

8/82

طرح سيمان 3300 تني دليجان ـ شركت عمران انارك

 

 

T

T

T

T

 

 

T

C

 

 

3/83

طرح سيمان 3500 تني زاوه تربت - شركت سيمان زاوه تربت

 

 

 

 

T

T

T

 

 

T

C

 

 

2/84

طرح سيمان 3300 تني عمران سيرجان -  شركت عمران سيرجان

 

 

T

C

T

C

T

C

 

 

 

 

T

C

 

 

3/2/85

طرح سيمان 3300 تني جنوب كيش منطقه تنگستان(مطالعات معدن و انتخاب سايت)تجارتخانه جنوب         

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/85

طرح سيمان 3300 تني مهران ايلام - شركت سيمان مهران

 

 

T

T

T

 

 

 

 

 

 

 

12/85

 

 

 

 نـــــام پروژه- كـــــارفرما

 

خدمــات مهندسي رعــــدان

 

تــاريخ انجــام

 

 

F

B

D

S

E

R

M

EPC

طرح سيمان 3400 تني خمسه  زنجان - شركت سيمان خمسه (اجراء به روش EPC)

 

T

C

 

 

 

 

T

C

 

10/84

طرح كارخانه توليد ابزار دقيق سيستم هاي ترافيكي شركت مهاران

 

T

T

T

 

 

 

 

11/85

طرح توليد لوله هاي مسي -  شركت مس باهنر
( مشاورين نوانديش)

 

C

C

 

 

 

 

 

11/85

توليد تيكنرهاي تغليظ مس

(مس سرچشمه)

 

 

C

 

 

 

 

 

7/87

طرح توليد انيدريد مالئيك

T

C

 

 

 

 

 

 

 

1/88

طرح توليد آب معدني

T

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/87

ايجاد واحد اقامتي توريستي

T

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/89

توليد كيك و كلوچه

T

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/89

سيمان آرتا اردبيل

T

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/90

سيمان انارك طرح ارتقاء ظرفيت

T

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/89

سيمان كردستان افزايش ظرفيت

T

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/90

سيمان كردستان طرح احداث خشك كن

 

T

T

T

T

 

 

 

 

 

 

1/90

سيمان كردستان طرح احداث انتقال كلينكر

 

T

C

T

C

T

C

T

C

 

 

 

 

 

 

4/89

توليد تخم مرغ خوراكي

T

C

             

3/90

طرح سيمان 3300 تن مجد خواف

 

T

T

T

T

     

8/86

طرح توليد توربين گاز

(توگا - گروه مپنا )

           

T

C

 

7/87

سيمان خاش

T

C

T

           

12/90

 

سيمان دليجان - طرح احداث الواتور سيلوي مواد خام

 

T

T

T

       

2/91

 

توليد سازه هاي ساختماني از پوكه صنعتي

           

T

C

 

9/89

 

آسفالت طوس

T

C

T

C

           

6/93

 

سيمان تهران بهينه سازي سيستم فيلتراسيون كوره واحد 6

 

T

           

6/92

سيمان كردستان - توليد سيمان هاي آميخته

T

C

T

T

T

T

     

5/90

سيمان هگمتان - احداث بارگيرخانه شماره 4

T

C

T

T

T

         

گل هرب پارس

(توليد محصولات آرايشي و بهداشتي)

T

C

             

6/93

بانك صادرات

(اعلام و اطفاي حريق)

 

C

C

         

6/92

 

 

 

F: مطالعات توجيه فني و اقتصادي           E: طراحي تجهيزات                   B: مهندسي پايه

R: مطالعات منطقه اي                          D: مهندسي تفضيلي                   M: سيستم هاي مديريت                  S: مهندسي نظارت                

EPC: مهندسي - تداركات - ساخت        T:  خدمات مهندسي صنعتي       C: خدمات مهندسي سيويل