مهندسين مشاور صنعتي رعدان

پروژه هاي خاتمه يافته


معرفي طرحهاي انجام شده و در دست انجام پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي


 

 

         

     نـــــام پروژه-كارفرما

 

                خدمــات مهندسي رعــــدان

 

    تــاريخ

    آغاز

 

 

F

B

D

S

E

R

M

EPC

كنترل طرح اسكلت فلزي واحد پليمرهاي مهندسي- شركت مهندسي ناموران

 

 

C

 

 

 

 

 

8/80

تهيه پيشنهاد EPC ساختمان و تاسيسات بندر پتروشيمي- قرارگاه خاتم الانبياء (ص)

 

C

 

 

 

 

 

 

9/80

همكاري در انتخاب سايت پالايشگاه گاز بيدبلند2- شركت مهندسي پرآور

C

 

 

   

 

 

 

 

10/80

كارخانه فرآوري منيزيت از پساب پتروشيمي- شركت فرآوري شورابه هاي خور

T

C

 

 

 

 

 

 

 

10/80

خدمات مهندسي و اجراي مخازن رگ سفيد- پارسي دره نيع گچساران

 

T

C

T

C

T

C

T

C

 

 

T

C 

5/83

طرحهاي توليد صنايع پايين دستي پتروشيمي

T

C

 

T

 

T

 

T

 

 

 

 

10/83

توليد SPS

T

C

 

 

 

 

 

10/83

توليد PIB

T

C 

           

 

10/83

توليد هاردنراپوكسي

T

C 

 

 

 

 

 

   

10/83

توليد مواد افزودني هاي روغن

T

C 

           

 

10/83

توليد انيدريد مالئيك

T

C 

 

         

 

2/88

توليد اتيلن گلايكول و DMT به روش بازيافت پت

T

C

           

 

9/90

پايلوت توليد الياف نانو10%(پلي استر يا پلي آميد)

T

C 

   

 

 

 

 

 

9/90

واحد فرآوري نفت خام و ميعانات گازي و تصفيه روغن مصرف شده

T

         

 

 

3/91

 

 

 

 

F: مطالعات توجيه فني و اقتصادي           E: طراحي تجهيزات                   B: مهندسي پايه

R: مطالعات منطقه اي                          D: مهندسي تفضيلي                   M: سيستم هاي مديريت                  S: مهندسي نظارت                

EPC: مهندسي - تداركات - ساخت        T:  خدمات مهندسي صنعتي       C: خدمات مهندسي سيويل